Tel / WhatsApp: +994 77 345 01 50

info@fincon.az

AKTİVİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Ana səhifə  >>  Xidmətlər

Aktivlərin və biznes dəyərinin qiymətləndirilməsi

 

Mülkiyyət formasından aslı olmayaraq müəssisənin bazar dəyərini müəyyənləşdirmək və biznes aktivlərinin qiymətləndirilməsi xidmətlərini təklif edirik. Yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimiz bu sahədə 5 ildən artıq təcrübəyə malikdirlər.

 

Aktivlərin qiymətləndirilməsi:

 

 Biznesin qiymətləndirilməsi 

 Maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi 

 Qeyri-maddi aktivlərin qiymətləndirilməsi

 Maliyyə aktivlərinin qiymətləndirilməsi

 Daşınan əmlakın qiymətləndirilməsi

 Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

 

Aşağıdakı hallarda biznesin qiymətləndirilməsi tələb oluna bilər:

 

 Obyektin tam və ya qismən alqı-satqısı;

 Biznesin alınması və ya satışı;

 Şirkətdə və ya obyektdə payların bölünməsi;

 İnvestisiyaların cəlb edilməsinin əsaslandırılması;

 Şirkətin yenidən qurulması zamanı (ləğvi, birləşməsi, alınması);

 İddia vermək və ya məhkəmə qərarından şikayət etmək

 Nizamnamə kapitalına əlavə yatırım etmək;

 

Ekspert rəyinin hazırlanması

 

 Mövzunu öyrənmək və tapşırığı razılaşdırmaq. Qiymətləndirmə obyekti məlumatları (bütün aktivlər üzrə) daxil olmaqla, tapşırığın hərtərəfli aydınlaşdırılması;

 Maliyyə hesabatı daxil olmaqla məlumatların hazırlanması və sənədlərin toplanması;

 Məlumatların təhlili. Qiymətləndirmə mütəxəssisi obyekti və biznes sahəsini araşdırır, maliyyə, təşkilati və texnoloji təhlillər aparır;

 Biznesin və ya obyektin qiymətləndirməsi;

 Yekun hesabatın hazırlanması

 

Xidmətlərin dəyəri maliyyə hesabatlarını və əsas vəsaitləri təhlil etdikdən sonra mütəxəssisimiz tərəfindən müəyyən edilir. Qiymətləndirmənin mürəkkəbliyindən və məqsədlərindən asılı olaraq, hesabatın hazırlanması qiymətləndirmə obyektinin bütün sənədlərinin alındığı tarixdən 20 iş gününə qədər davam edə bilər.

Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın:

Tel / WhatsApp: +994 77 345 01 50
Email:      info@fincon.az

FINCON - Sizin güvənli tərəfdaşınız

ƏLAQƏLİ XİDMƏTLƏR

BİZNESİN SATIŞI VƏ ALIŞI

Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün sahələri sürətlə inkişaf etməkdədir. Bura turizm, tikinti, kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq, balıqçılıq, yaşıl iqtisadiyyt, nəqliyyat və logistika, neft-qaz, kimya sənayesi, reklam, xidmət...

İNVESTOR ÜÇÜN

Şirkətimiz investisiya obyektinin tapılmasında, yaxud mövcud biznesiniz üçün investor tapmaqda məsləhət xidmətləri və geniş əməkdaşlıq imkanları təklif edir. İstər Azərbaycan vətəndaşı, istərsə də digər ölkə...

MALİYYƏ AUDİTİ

FINCON-dan audit xidməti sifariş etməklə siz səhvləri və qeyri-dəqiqlikləri vaxtında aşkarlaya, həmçinin biznesinizdə mövcud maliyyə vəziyyəti haqqında tam hesabat ala biləcəksiniz. Şirkətinizin açıq və şəffaf auditi...