Tel / WhatsApp: +994 77 345 01 50

info@fincon.az

MALİYYƏ AUDİTİ

Ana səhifə  >>  Xidmətlər

Şirkətlərin maliyyə auditi

 

FINCON-dan audit xidməti sifariş etməklə siz səhvləri vaxtında aşkarlaya, həmçinin biznesinizdə mövcud maliyyə vəziyyəti haqqında tam hesabat ala biləcəksiniz. Şirkətinizin açıq və şəffaf auditi üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimizə etibar edin.

 

Maliyyə sənədlərini yoxlamaq və onlarda təqdim olunan məlumatların etibarlılıq dərəcəsini müəyyən etmək üçün şirkətin auditi lazımdır. Auditin nəticəsi müəssisənin səmərəliliyini artırmaq üçün qərarlar qəbul etməyə kömək edir və mühasibin uçot siyasətinin effektivliyini əks etdirir.

 

Şirkəti yoxlamaq nə vaxt lazımdır?

 

1) Siz fəaliyyət göstərən müəssisə və ya biznesi satmaq və ya almaq niyyətindəsiniz

2) İnvestorların vəsait cəlb etmək üçün etibarını qazanmaq

3) Könüllü audit

4) İcbari audit

 

Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə əsasən, aşağıdakılar hallarda audit hesabatı icbaridir:

 

- səhmdar cəmiyyətlər

- Xarici investisiyalı müəssisələr

- Banklar və digər kredit təşkilatları

- Sığorta təşkilatları

- İnvestisiya fondları və maliyyə təşkilatları

- Bələdiyyə təşkilatları

- İllik gəliri 1 milyon manatdan yuxarı olan müəssisələr

 

FINCON tərəfindən təklif edilən audit növü

 

- İcbari və müstəqil (könüllü) audit;

- Daxili və xarici audit;

- İqtisadi fəaliyyətin auditi;

- Nəzarət auditi;

- Maliyyə hesabatlarının auditi və xüsusi audit;

- Əməliyyat auditi;

- Dövlət orqanlarının tapşırığı ilə həyata keçirilən icbari (məcburi) audit;

- Digər növ audit xidmətləri.

Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün bizimlə əlaqə saxlayın:

Tel / WhatsApp: +994 77 345 01 50
Email:      info@fincon.az

FINCON - Sizin güvənli tərəfdaşınız

ƏLAQƏLİ XİDMƏTLƏR

MÜHASİBAT UÇOTU VƏ 1C

Şirkət rəhbərləri adətən təcrübəli maliyyə mütəxəssisinə ehtiyacla üzləşir. İstər böyük müəssisə, istərsə də fəaliyyətdə olan kiçik mağaza sahibləri mühasibat uçotu aparmalıdır. FINCON sizin şirkətinizin pul...

AKTİVİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Biz Azərbaycanda mülkiyyət formasından aslı olmayaraq müəssisənin bazar dəyərini müəyyənləşdirmək və biznes aktivlərinin qiymətləndirilməsi xidmətlərini təklif edirik. Yüksək ixtisaslı mütəxəssislərimiz bu sahədə 5...

ŞİRKƏTLƏRİN QEYDİYYATI

Azərbaycan iqtisadiyyatının sürətli inkişafı ölkə vətəndaşları və əcnəbi vətəndaşlar tərəfindən şirkətlərin qeydiyyatına tələbat yaradıb. Strateji iqtisadi inkişaf kursu sayəsində Azərbaycan MDB məkanı (Rusiya,...